หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ (30 ม.ค. 2555)
วันที่ 30 มกราคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข จำกัด เปิดคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ของสำนักงานฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ (27 ม.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เกษตรโคนมนครลำปาง จำกัด นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร และ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด นางภิรมย์ญา วิเชียร เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๒ ของสำนักงานฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ (23 ม.ค. 2555)
วันที่ 20 มกราคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ นางจันทร์ฉาย มะทะ ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด และนางเทียมใจ ทรายคำ ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่มจำกัด เปิดคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ของสำนักงานฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมครูบัญชีอาสา ลงพื้นที่กระตุ้นและติดตามการบันทึกบัญชี "โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี" (17 ม.ค. 2555)
เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ร่วมกับครูบัญชีอาสา ลงพื้นที่กระตุ้น และติดตามการบันทึกบัญชี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (16 ม.ค. 2555)
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ (10 ม.ค. 2555)
วันที่ 10 มกราคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโอกาสให้ครูบัญชีอาสาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน (28 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโอกาสให้ครูบัญชีอาสาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (27 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดคลินิกบัญชี "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ บริเวณหน้าวัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2555 (26 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554
สตส.ลำปาง เร่งสร้างครูบัญชีเพิ่ม ส่งเสริมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (23 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เร่งสร้างครูบัญชีสถาบันเกษตรกรเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกของสหกรณ์ โดยจัดอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 (23 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาความรู้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง" (19 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาความรู้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ (8 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในหน่วยงาน ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช (6 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช ณ ลานข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการ "๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร" (5 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามโครงการ " ๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร "
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำกฐินถวาย ณ วัดนาป้อเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง (6 พ.ย. 2554)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมนำกฐินถวาย ณ วัดนาป้อเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยื่ยมสำนักงานในพื้นที่ สตท.7 (8 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ประจำปีงบประมาณ 2555 (7 ต.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบทิศทางการทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2555 โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง (13 ก.ย. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยมี ปลัดจังหวัดลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 1682 ครั้ง
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" (6 ก.ย. 2554)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นำโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]