สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการเปิดตลาดประมูลยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 11 ก.ค. 2555

                      เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
     หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง   เข้าร่วมการเปิดตลาดประมูลยางพารา
     ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
     เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1398 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]