หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (25 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (25 เม.ย. 2560)
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2560 (19 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (18 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ" (17 เม.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง (17 เม.ย. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560” (9 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ ร่วมพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560”
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (9 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดทุ่งเกวียน (8 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 8 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (7 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
พิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" (6 เม.ย. 2560)
วันที่ 6 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานบันทึกเทปออกรายการ "ตามพ่อที่พอเพียง" (5 เม.ย. 2560)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานบันทึกเทปออกรายการ "ตามพ่อที่พอเพียง" ออกอากาศทาง ททบ.5
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ (31 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ของ สกก.แม่เมาะพัฒนา จำกัด สกก.แม่พริก จำกัด สกก.ห้างฉัตร จำกัด สก.นิคมห้างฉัตร จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด
"ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" (31 มี.ค. 2560)
ในเดือนมีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง และติดตามการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง (31 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560" (31 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
เข้าร่วมพบปะเกษตรกร โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (30 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพบปะโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ณ สวนนายเจริญ วงค์ทอง บ้านล้อง หมู่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 4/2560 (29 มี.ค. 2560)
วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่4/2560
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2560 (29 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]