หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (27 พ.ค. 2562)
เข้าร่วมการประเมินการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (27 พ.ค. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (24 พ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (24 พ.ค. 2562)
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (23 พ.ค. 2562)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (23 พ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดลำปาง (22 พ.ค. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (22 พ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (22 พ.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าทำการยืนยันยอดสมาชิกสหกรณ์ (21 พ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 (21 พ.ค. 2562)
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร (21 พ.ค. 2562)
ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (17 พ.ค. 2562)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด (14 พ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมทำบัญชีส่งเสริมการออม และสร้างพลังการออม ออมเงิน ออมความดี "โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (14 พ.ค. 2562)
ร่วมงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (14 พ.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (13 พ.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำความสะอาดถนน ในโครงการ "ลำปางสะอาด" (10 พ.ค. 2562)
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล (6 พ.ค. 2562)
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]