หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ (2 ม.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (28 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 (27 ธ.ค. 2562)
ร่วมงานจังหวัดเลำปางคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (24 ธ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2562 (23 ธ.ค. 2562)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart4m สค.หมอสมวังแคว้ง จำกัด (22 ธ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 (18 ธ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 (18 ธ.ค. 2562)
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (14 ธ.ค. 2562)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 9/2562 (12 ธ.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร (Scan ธุรกรรม) (11 ธ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (5 ธ.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Agenda) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4 ธ.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง (3 ธ.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (2 ธ.ค. 2562)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายฯ แก่สหกรณ์ในพื้นที่ (27 พ.ย. 2562)
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 พ.ย. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (26 พ.ย. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (26 พ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]