หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตท.7 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร และโครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น (20 ส.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมือง (20 ส.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการสร้างทักษะและเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (17 ส.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 ส.ค. 2561)
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (15 ส.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (15 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 5/2561 (14 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (14 ส.ค. 2561)
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (12 ส.ค. 2561)
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดลำปาง (12 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (8 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง เข้าตรวจสอบการยืนยันยอดของสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (7 ส.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (7 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (7 ส.ค. 2561)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (6 ส.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (3 ส.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชี ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ปี 2561 (3 ส.ค. 2561)
ร่วมรับฟัง Video Conference การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (1 ส.ค. 2561)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (28 ก.ค. 2561)
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดลำปาง (27 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]