หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด (12 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (12 พ.ย. 2557)
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR : Win Win Relationship) (11 พ.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR : Win Win Relationship) ณ โรงแรมกรีนแลค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 (11 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมงานมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ ระดับจังหวัด (7 พ.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสา (6 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (5 พ.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR) (27 ต.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี (22 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โครงการ การส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 และประสานความร่วมมือเพื่อการสอบบัญชี โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลำปาง (21 ต.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโครงการ การส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรในอำเภอเสริมงาม (16 ต.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรในอำเภอเสริมงาม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ผอ.สตท.7 ให้แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 (13 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในการประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิและประชุมสำนักงานประจำเดือน (9 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และประชุมสำนักงานประจำเดือน
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” (8 ต.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation GERMANY Office Thailand) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้าง "ลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต" (6 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพื่อเสริมสร้าง "ลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติข้าราชการเกษียณอายุราชการ (30 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 30 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติข้าราชการเกษียณอายุราชการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น (29 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้น คนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2557
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง (22 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง (19 ก.ย. 2557)
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]