หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จำกัด (23 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (22 พ.ย. 2564)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 (22 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน (19 พ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (19 พ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (18 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด (18 พ.ย. 2564)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ส่งมอบผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (12 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด (12 พ.ย. 2564)
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นาโมเดล" (10 พ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 (10 พ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (10 พ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 (9 พ.ย. 2564)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง (7 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (5 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางยกระดับความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไผ่แบบครงวงจรตามโมเดล BCG (5 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานบ้านบ่อสี่เหลี่ยม (3 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 (3 พ.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) (3 พ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ 2565 (2 พ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]