หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (17 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์" (16 มี.ค. 2559)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์” (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (16 มี.ค. 2559)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่ลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังเหนือ (15 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2559 (14 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2559
สตส.ลำปาง ร่วมการประชุมสัมมนา ๖๔ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง"สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ" (10 มี.ค. 2559)
วันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ๖๔ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง"สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ" Cooperative Transparency From People – Centric Accounting
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าววิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/59 (9 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าววิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/59 ณ บ้านสันบุญเรือง หมู่ 4 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (8 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและกลุ่มองค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอแม่ทะ (8 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและกลุ่มองค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59
เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 16 รอบที่ 1 (7 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 16 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิด กาดล้านนาสุดยอดสินค้าหลาหลายของดีล้านนา (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิด กาดล้านนาสุดยอดสินค้าหลาหลายของดีล้านนา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ผอ.สตท.7 ตรวจเยี่ยมและแจ้งผลการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 มี.ค. 2559)
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตรวจเยี่ยมและแจ้งผลการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ณ ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด (27 ก.พ. 2559)
เมื่อวันนี่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (26 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้างานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตลำไยในฤดูคุณภาพในรูปแบบแปลง (25 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตลำไยในฤดูคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมศาลาวัดบ้านแพะ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (20 ก.พ. 2559)
เมื่อวันนี่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหารและข้าวในแปลงใหญ่ (19 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหารและข้าวในแปลงใหญ่
ผอ.สตท.7 ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านข้อสังเกต ข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ สตท.7 (18 ก.พ. 2559)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านข้อสังเกต ข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (17 ก.พ. 2559)
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]