หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดลำปาง (29 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สตส.ลำปาง จัดโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (28 พ.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน 13 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
" พบกันฉันท์พี่น้อง " (28 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานในโครงการ " พบกันฉันท์พี่น้อง " เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการ " เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม " (24 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ " เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม " ณ ศาลาเอนกประสงค์สหกรณ์ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม จังหวัดลำปาง (11 พ.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดงาน "ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม จังหวัดลำปาง" ที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (11 พ.ค. 2555)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง (25 เม.ย. 2555)
ในวันที่ 25 เมษายน 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (19 เม.ย. 2555)
จังหวัดลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบุญเชิด คิดเห็น เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ (30 มี.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมทั้งแนะนำด้านการเงินการบัญชี แก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของสำนักงานฯ
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (21 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์จังหวัดลำปาง (26 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดงานกีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 13 โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
สตส. ลำปาง เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (21 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ และ นางเทียมใจ ทรายคำ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ของสำนักงานฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ (17 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี นำโดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย นางภิรมย์ญา วิเชียร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแก้ว-ทุ่งงาม จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (10 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี แก่สหกรณ์พัฒนางานบริการแม่เมาะ จำกัด ณ ห้องประชุมเขลางค์สดุดี ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง เปิดคลินิกบัญชีช่วยสหกรณ์เข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกได้ (9 ก.พ. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดคลินิกบัญชีสหกรณ์ โดยเชิญคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด เข้าร่วมรับบริการเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
สตส. ลำปาง เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (8 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี นำโดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย นางนิรชา สวยสด ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
บูรณาการสานสัมพันธ์กับ ธกส. (2 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ธกส.ลำปาง จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ ธกส. สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการสหกรณ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน
โครงการ "ผอ.สตท.๗ พบสหกรณ์ดี ๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน" (2 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานในโครงการ “ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ พบสหกรณ์ดี ๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน” โดยมีนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมให้คำแนะนำ
พบกันฉันท์พี่น้อง (2 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานในโครงการ " พบกันฉันท์พี่น้อง "
มอบผ้าห่มกันหนาว (2 ก.พ. 2555)
นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จากนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตภาคเหนือตอนบน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]