หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (8 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง เข้าตรวจสอบการยืนยันยอดของสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (7 ส.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (7 ส.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (7 ส.ค. 2561)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (6 ส.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (3 ส.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชี ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ปี 2561 (3 ส.ค. 2561)
ร่วมรับฟัง Video Conference การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (1 ส.ค. 2561)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (28 ก.ค. 2561)
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดลำปาง (27 ก.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (25 ก.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายห่วงโซ่คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561 (24 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (24 ก.ค. 2561)
ร่วมประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562 (23 ก.ค. 2561)
เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและงานนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 (20 ก.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (20 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (18 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดประชุมการเสริมสร้างการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การตรวจสอบแบบสอบสวน (17 ก.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 6/2561 (17 ก.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมกับ สตท.7 ประเมินการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพสมาชิกเกษตรกร (13 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]