หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าดูพื้นที่และกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (5 ก.ค. 2559)
ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการโครงการ "รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" และพิธีเปิด "โครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน" (1 ก.ค. 2559)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (28 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (24 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (23 มิ.ย. 2559)
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
ร่วมพิธีเปิดอาคาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ (23 มิ.ย. 2559)
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานหลังใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
บรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง (17 มิ.ย. 2559)
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ให้กับกลุ่มเย็บผ้าบ้านนาเดา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2559 (15 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป
ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (13 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (9 มิ.ย. 2559)
ร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 (8 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559
ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 (7 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 (5 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" (3 มิ.ย. 2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (29 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำกัด (27 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำกัด
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด (26 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 (25 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559 (19 พ.ค. 2559)
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณเส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ (18 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณเส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]