หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง (17 เม.ย. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560” (9 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ ร่วมพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2560”
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (9 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดทุ่งเกวียน (8 เม.ย. 2560)
ในวันที่ 8 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (7 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
พิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" (6 เม.ย. 2560)
วันที่ 6 เมษายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานบันทึกเทปออกรายการ "ตามพ่อที่พอเพียง" (5 เม.ย. 2560)
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานบันทึกเทปออกรายการ "ตามพ่อที่พอเพียง" ออกอากาศทาง ททบ.5
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ (31 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ของ สกก.แม่เมาะพัฒนา จำกัด สกก.แม่พริก จำกัด สกก.ห้างฉัตร จำกัด สก.นิคมห้างฉัตร จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด
"ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" (31 มี.ค. 2560)
ในเดือนมีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง และติดตามการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง (31 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560" (31 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
เข้าร่วมพบปะเกษตรกร โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (30 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพบปะโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ณ สวนนายเจริญ วงค์ทอง บ้านล้อง หมู่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 4/2560 (29 มี.ค. 2560)
วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่4/2560
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2560 (29 มี.ค. 2560)
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (23 มี.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินธุรกิจยางพาราสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (21 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมโครงการประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินธุรกิจยางพาราสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 มี.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (16 มี.ค. 2560)
วันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการเป็นวิทยากรด้านการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (15 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" พื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]