หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดลำปางให้เป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร (12 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดลำปางให้เป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ข้าวน้ำแร่ แจ้ซ้อน”
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๓ พรรษา (12 ส.ค. 2558)
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๓ พรรษา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (11 ส.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” (10 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง หมู่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี ในหัวข้อ “การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ” (7 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี ในหัวข้อ “การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ” ในโครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (6 ส.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (6 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ เขื่อนแม่จาง บริเวณบ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สตส. ลำปาง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (4 ส.ค. 2558)
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558 ณ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร (29 ก.ค. 2558)
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว (28 ก.ค. 2558)
นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
คณะทำงานคัดเลือกสำนักงานฯ ดีเด่น ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน (24 ก.ค. 2558)
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาคดีเด่น ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (23 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (21 ก.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมี นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (18 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านนาป้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (16 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (16 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นายนายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) (14 ก.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส (13 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสั่งการให้สหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี และการรายงานการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ (13 ก.ค. 2558)
ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง ครั้งที่ 1/58 (10 ก.ค. 2558)
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]