หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 (13 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (9 มิ.ย. 2559)
ร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 (8 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559
ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 (7 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 (5 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" (3 มิ.ย. 2559)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (29 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำกัด (27 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จำกัด
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด (26 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 (25 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559 (19 พ.ค. 2559)
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณเส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ (18 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณเส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม
มอบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ต้นแบบแก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง (12 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 มอบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ต้นแบบแก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง ตามโครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ระดับภาค
ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (11 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง และจัดนิทรรศการบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (5 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส (5 พ.ค. 2559)
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทำกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาลปงสนุก จำกัด (4 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมือง ประตูตาลปงสนุก จำกัด ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชุนกำแพงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (4 พ.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 6/2559 (2 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 6/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]