หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคเงินและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ณ ลานเอนกประสงค์โรงอาหาร โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กิจกรรมสะสมเงินเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เปิดกระปุกเงินสะสมเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง
จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน (29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน
จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะให้จัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (26 ก.ย. 2558)
สตส.ลำปาง ร่วมงานวันวิชาการ“เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 11 (24 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันวิชาการ“เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตำบลเวียงตาล อำเภอห้าฉัตร จังหวัดลำปาง
สอนแนะบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการเรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์ ข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเพื่อเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 (23 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2558 (21 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2558
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการเรียนรู้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวลำปางแบรนด์ ข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวเพื่อเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2558 (16 ก.ย. 2558)
ร่วมประชุมโครงการสัมมนา การส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ประจำปี 2558 (15 ก.ย. 2558)
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา การส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมให้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ประจำปี 2558 โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 กันยายน 2558
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) (14 ก.ย. 2558)
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี ในโครงการ เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่3/2558 (11 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 11 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำในโครงการ เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่3/2558 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีหล่อองค์สัมฤทธิ์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) (11 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 11 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีหล่อองค์สัมฤทธิ์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (10 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 10 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (10 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (9 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 9 กันยายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558” จังหวัดลำปาง (8 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558” จังหวัดลำปาง
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ออกเยี่ยมเยือนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ (8 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ออกเยี่ยมเยือนเพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ณ ศาลาประชาธิปไตยบ้านหัวฝาย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ร่วมจัดนิทรรศการพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง กิจกรรม “เกี่ยวข้าว คล้องใจ คนลำปางรักษ์ข้าว” (7 ก.ย. 2558)
ในวันที่ 7 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง กิจกรรม “เกี่ยวข้าว คล้องใจ คนลำปางรักษ์ข้าว”จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมงาน "ฮักกั๋นเมินมั่น กึ๊ดเติงหากั๋นตลอดไป" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (3 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน "ฮักกั๋นเมินมั่น กึ๊ดเติงหากั๋นตลอดไป" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ Clear to Clean (3 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2558 เรื่อง "Clear to Clean" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]