หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (24 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (16 มิ.ย. 2558)
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องและจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3” (16 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3”
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน (12 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (12 มิ.ย. 2558)
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจแบบบูรณาการ รอบ 1 ปี และรอบ 2 ปี โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (10 มิ.ย. 2558)
กลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (10 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าติดตามประเมินสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (9 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (9 มิ.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (8 มิ.ย. 2558)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 9/2558 (8 มิ.ย. 2558)
ร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 (5 มิ.ย. 2558)
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง (30 พ.ค. 2558)
ติดตามการบันทึกบัญชีโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพของตำบลชมพู (29 พ.ค. 2558)
ติดตามการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา (29 พ.ค. 2558)
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยกอม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง (28 พ.ค. 2558)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (27 พ.ค. 2558)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด (26 พ.ค. 2558)
สตส. ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง (22 พ.ค. 2558)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]