หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (8 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและกลุ่มองค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอแม่ทะ (8 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและกลุ่มองค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59
เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 16 รอบที่ 1 (7 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 16 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีเปิด กาดล้านนาสุดยอดสินค้าหลาหลายของดีล้านนา (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิด กาดล้านนาสุดยอดสินค้าหลาหลายของดีล้านนา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ผอ.สตท.7 ตรวจเยี่ยมและแจ้งผลการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 มี.ค. 2559)
ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตรวจเยี่ยมและแจ้งผลการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ณ ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด (27 ก.พ. 2559)
เมื่อวันนี่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (26 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้างานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตลำไยในฤดูคุณภาพในรูปแบบแปลง (25 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตลำไยในฤดูคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมศาลาวัดบ้านแพะ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (20 ก.พ. 2559)
เมื่อวันนี่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหารและข้าวในแปลงใหญ่ (19 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหารและข้าวในแปลงใหญ่
ผอ.สตท.7 ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านข้อสังเกต ข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ สตท.7 (18 ก.พ. 2559)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านข้อสังเกต ข้อบกพร่องของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (17 ก.พ. 2559)
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่) (12 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (12 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในงานวัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (8 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงาน วัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกล้วยหลวง จำกัด (7 ก.พ. 2559)
เมื่อวันนี่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกล้วยหลวง จำกัด ณ วัดบ้านกล้วยหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมพิธีเปิด วัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (4 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด วัน D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังเศษข้าวโพดจอกหูหนู และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง (30 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ติดตามคุณภาพงานตามมาตรฐานสำนักงาน และประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ (22 ม.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับการติดตามคุณภาพงานตามมาตรฐานสำนักงาน และประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ โดย กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]