สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเกาะคา

วันที่ 26 มิ.ย. 2555

                     เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง   
  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้
  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเกาะคา   
  โดย   นางภิรมย์ญา วิเชียร  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ 
  เรื่อง การจัดทำบัญชี และการฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา
  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
จำนวนคนอ่าน 831 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]