หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลานิล ๒๕๕๕ (9 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมงานเทศกาลกินปลานิล 2555 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามห้าง Big C)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางจัดอบรม การจัดทำบัญชี และการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (5 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรม การจัดทำบัญชีและการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (28 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ " ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง " (28 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเกาะคา (26 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเกาะคา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประชุมคณะทำงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (15 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และ นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่นาแขม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ร่วมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ขอจงรักภักดี ถวายชีวีเพื่อปกป้ององค์ราชันย์ สถาบันจักรีวงศ์" (11 มิ.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา : วันต้นไม้ประจำปีของชาติ (4 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา : วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดลำปาง (29 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สตส.ลำปาง จัดโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (28 พ.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จำนวน 13 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
" พบกันฉันท์พี่น้อง " (28 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานในโครงการ " พบกันฉันท์พี่น้อง " เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการ " เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม " (24 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ " เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม " ณ ศาลาเอนกประสงค์สหกรณ์ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม จังหวัดลำปาง (11 พ.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดงาน "ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม จังหวัดลำปาง" ที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (11 พ.ค. 2555)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดประชุมสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง (25 เม.ย. 2555)
ในวันที่ 25 เมษายน 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (19 เม.ย. 2555)
จังหวัดลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบุญเชิด คิดเห็น เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ (30 มี.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมทั้งแนะนำด้านการเงินการบัญชี แก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของสำนักงานฯ
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (21 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์จังหวัดลำปาง (26 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดงานกีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 13 โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
สตส. ลำปาง เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (21 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ และ นางเทียมใจ ทรายคำ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ของสำนักงานฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]