หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปี 2557 (18 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน ฟังเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติ ๘๖ พรรษา (12 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน ฟังเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ (11 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางอำไพ หนองเหล็ก ครูบัญชีอาสาอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา-ดอนไฟ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2556 (6 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม "งานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2556" ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค. 2556)
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระใหญ่ “พระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถ” (17 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระใหญ่ “พระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถ” องค์ที่ 46 ณ วัดรัตนคูหาถ้ำผากล้วย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและเสวนา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องานสร้างอนาคตไทย 2020 (15 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและเสวนา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องานสร้างอนาคตไทย 2020 ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า จ.เชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ บริเวณลานจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี (12 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมอุทยานพระสุนทรมุณี (สาขาวัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง) บ้านหัวทุ่งสามัคคี-ธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) และการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี (31 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) และการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (29 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
ผอ.สตท.7 ให้แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (16 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในการประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (11 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ โดยร่วมกันบูรณะซ่อมแซมวัด ติดกระจกแก้วบริเวณรอบอุโบสถวัดหมอสม อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประชุมชี้แจงสัญญาการจ้างเหมาบริการ (10 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ได้ประชุม ชี้แจง เกี่ยวกับสัญญาการจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางชุติมา พงพัง ครูบัญชีอาสา ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทย จังหวัดลำปาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทย จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมงานแถลงผลการปฏิบัติราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2556 (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมงานแถลงผลการปฏิบัติราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2556 ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสาภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2556 (22 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสาภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2556 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ (19 ก.ย. 2556)
วันที่ 19 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ “ทับทิมกรอบรวมมิตร” ให้กับบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]