หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom) (29 เม.ย. 2564)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (25 เม.ย. 2564)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 (19 เม.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (18 เม.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (11 เม.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (10 เม.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด (9 เม.ย. 2564)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (8 เม.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานและพัฒนาริมแม่น้ำวัง (6 เม.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 (6 เม.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด (2 เม.ย. 2564)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 (2 เม.ย. 2564)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 105 ปี สถานีรถไฟนครลำปาง พร้อมเปิดนิทรรศการรถไฟ รถม้า ในงานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564 (1 เม.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 มีนาคม 2564 (31 มี.ค. 2564)
ร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 (31 มี.ค. 2564)
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" (31 มี.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 (30 มี.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (30 มี.ค. 2564)
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 มี.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ผ่านระบบ GIN Conference (24 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]