หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอับรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านบัญชี สำหรับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (8 ธ.ค. 2563)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart4m สค.หมอสมวังแคว้ง จำกัด (6 ธ.ค. 2563)
ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" (5 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (5 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (5 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 (4 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" (3 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 (3 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง (1 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (28 พ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (28 พ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (26 พ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (25 พ.ย. 2563)
ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 8/2563 (25 พ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด (24 พ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (21 พ.ย. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (18 พ.ย. 2563)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 (17 พ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (17 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]