หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สาธิตการทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (25 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้สาธิตการทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนรศวรมหาราช” (25 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนรศวรมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (19 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสุาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน (19 เม.ย. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิจักร อากัปกริยา มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนา "การพัฒนางานให้มีคุณภาพ" (19 เม.ย. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การพัฒนางานให้มีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2556 ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (17 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ปี 2556" (9 เม.ย. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ปี 2556" บริเวณข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" (9 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สตส.ลำปาง ให้ความรู้การจัดทำบัญชีให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวชุมชนใหม่พัฒนา (5 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวชุมชนใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานและเปิดป้าย (4 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานและเปิดป้าย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (3 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีอุปสมบท (3 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีอุปสมบท ณ วัดบ้านดงม่อนกระทิง ต.ท่าคราวน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 (31 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง" (29 มี.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ระเบียบวินัยทางการเงิน” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกาย แก่บุคลากรในสังกัด (29 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ต้อนรับเกษตรกรโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง (27 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง กล่าวต้อนรับเกษตรกร โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มาศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้ปลูกยางพารา (25 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้ปลูกยางพารา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556 และประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (25 มี.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556 และประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL และการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) (25 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL และการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมงานวันรณรงค์การไถกลบตอซังและเศษพืชแทนการเผาเพื่อลดมลพิษหมอกควัน (22 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีงานวันรณรงค์การไถกลบตอซังและเศษพืชแทนการเผาเพื่อลดมลพิษหมอกควัน ณ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]