หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (3 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของพื้นที่จังหวัดลำปาง
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (3 ก.พ. 2558)
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ครั้งที่ 5/2558
บรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง (30 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ให้กับกลุ่มจักสานบ้านห้วยเป้ง ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอวังเหนือ (28 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 28 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอวังเหนือ
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอแม่ทะ (27 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอแม่ทะ
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเถิน (27 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอเถิน
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภองาว (26 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภองาว
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (26 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา
ติดตามการบันทึกบัญชีของนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม (23 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 23 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามการบันทึกบัญชีของนักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ครั้งที่ 3 (21 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ครั้งที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานสอบบัญชีกับมุมมองการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของสหกรณ์ (21 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานสอบบัญชีกับมุมมองการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของสหกรณ์ โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ โรงแรมเบลล์วิลล่ารีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2558 (19 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2558
ร่วมอวยพรปีใหม่ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (19 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมอวยพรปีใหม่ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558” (18 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558"
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (16 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 16 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ให้กับกลุ่มนวดแผนโบราณบ้านทุ่งม่านเหนือ (16 ม.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มนวดแผนโบราณบ้านทุ่งม่านเหนือ อำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
บรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ Smart Farmer (16 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 16 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ Smart Farmer ณ วัดเข้าซ้อน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางมาอวยพรปีใหม่ 2558 ให้กับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (15 ม.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ทำการประเมินผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ปี 2557 (14 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ปี 2557เข้าประเมินวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านดอนแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน (13 ม.ค. 2558)
ในวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]