หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” (12 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมครูผู้สอนการสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ (10 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมครูผู้สอนการสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุม Video Conference เรื่องแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิต 57/58 (9 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิต 57/58
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (8 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (7 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหมอสม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk) (7 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร (Morning Talk)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (4 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 63 (3 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 1 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมอย่างมีส่วนร่วม “การออกแบบพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง” (3 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างมีส่วนร่วม “การออกแบบพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง”
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรม “การดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน” (25 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรม “การดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน” ณ แปลงนาเกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำปาง (24 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการติดตามผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร (19 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมบูรณาการติดตามผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร และตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง กำกับแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (17 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ากำกับแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอแจ้ห่ม อำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่ทะ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2557 (16 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2557
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (13 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (11 มิ.ย. 2557)
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะสังสรรค์ หารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมการประเมินผลจากคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (10 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจการประเมินผลจากคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดงานลำปางนครแห่งความสุข (Lampang Happiness Showcase) (9 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดงานลำปางนครแห่งความสุข (Lampang Happiness Showcase) ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดงาน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557” (6 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดงาน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557”ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (5 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]