หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (21 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการรายงานในระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน (Cad_Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (21 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี 2565 (16 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (15 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานโปรแแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และ Smart 4M (14 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (12 ก.พ. 2565)
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) (11 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "กฏหมายสหกรณ์" ผ่านระบบ Smart Auditor (11 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 (10 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ Young Smart Farmer" ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (9 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมสัมมนา การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อพร้อมก้าวสู่ยุค Metaverse ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) (8 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (8 ก.พ. 2565)
ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (8 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (7 ก.พ. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (5 ก.พ. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์" (5 ก.พ. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (4 ก.พ. 2565)
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (3 ก.พ. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด (29 ม.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]