หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 (30 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ และติดตามการบันทึกบัญชีสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแป้นเหนือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (25 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรตำบลทุ่งฮั้ว และตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามการบันทึกบัญชีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2556 (19 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และครูบัญชี ได้ติดตามการบันทึกบัญชีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2556 บริเวณพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” (19 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” ณ บริเวณพื้นที่หลังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (17 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ หอประชุมวัดศาลาดอน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกายแก่บุคลากรในสังกัด และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (12 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (8 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2556 และกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานฯ (5 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2556 และจัดกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานฯ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมกระตุ้นการเรียนรู้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 (3 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแป้นเหนือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้อากาศยานบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ลงในพื้นที่เสื่อมโทรม จังหวัดลำปาง (1 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้อากาศยานบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ลงในพื้นที่เสื่อมโทรม จังหวัดลำปาง ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักบัญชี" (28 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จัดโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาชีพนักบัญชี" ณ หอประชุมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (25 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (14 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ณ บริเวณวัดหมอสม อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (6 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านนาก้าว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (6 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (5 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (4 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกายแก่บุคลากรในสังกัด (31 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ (28 พ.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (22 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]