หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

วันที่ 6 กันยายน 2555 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ และครูบัญชีอาสา (6 ก.ย. 2555)
วันที่ 6 กันยายน 2555 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ และครูบัญชีอาสา
วันที่ 6 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา (6 ก.ย. 2555)
วันที่ 6 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ สวนป่าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" (6 ก.ย. 2555)
วันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา หมู่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2555 (6 ก.ย. 2555)
ในวันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2555 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
วันที่ 3 กันยายน 2555 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่าน Video Conference เรื่อง การปฏิบัติการตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (3 ก.ย. 2555)
วันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่าน Video Conference เรื่อง การปฏิบัติการตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน “โครงการประกวดสุดยอดเด็กดีมีเงินออม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ปี 2555” (31 ส.ค. 2555)
ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน “โครงการประกวดสุดยอดเด็กดีมีเงินออม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ปี 2555” ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง และโรงเรียนบ้านดอนธรรม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ม. 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (17 ส.ค. 2555)
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ม. 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา (14 ส.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (10 ส.ค. 2555)
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณแม่น้ำวัง สวนสาธารณะเมืองเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมปลูกป่าตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” (8 ส.ค. 2555)
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมปลูกป่าตาม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” ซึ่งจัดโดย จังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วน ณ พื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub (31 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub แก่ข้าราชการและพนักงานราชการโดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ให้สามารถติดตั้งและสอนแนะให้สหกรณ์นำเข้าข้อมูลสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยสหกรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (30 ก.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านเกษตรด้านบัญชี (26 ก.ค. 2555)
26 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านเกษตรด้านบัญชี ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ชมรมครูบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ชมรมครูบัญชีจังหวัดลำปาง และข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน (26 ก.ค. 2555)
26 ก.ค. 55 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ชมรมครูบัญชีจังหวัดลำปาง และข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง (25 ก.ค. 2555)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ผู้เชี่ยวชาญ สุมิตรา ณ สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเศรษฐกิจการเงินการบัญชี พร้อมคณะ ร่วมกันประเมินเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (25 ก.ค. 2555)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ผู้เชี่ยวชาญ สุมิตรา ณ สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเศรษฐกิจการเงินการบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมกันประเมินเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ประจำปี 2555 สำหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่มีขนาดใหญ่พิเศษ หรือ ขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (20 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555 มีการเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 นางสุภาพร พิมลลิขิต
ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการระดับประเทศ ผ่านระบบ video conference (19 ก.ค. 2555)
19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการระดับประเทศ ผ่านระบบ video conference ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดขึ้น ณ โรงแรมเจ้าหลาว ทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน อำเภอเกาะคา (18 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิต และคุณภาพพืชผักปลอดภัย ทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ปีงบประมาณ 2555 ณ บ้านทุ่งขาม หมู่ 6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ อำเภอเสริมงาม (16 ก.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ อำเภอเสริมงาม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]