สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางจัดอบรม การจัดทำบัญชี และการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 5 ก.ค. 2555

                      เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2555   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
       ได้จัดอบรม การจัดทำบัญชีและการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ของ
       กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีฎา เจียไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง
       ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ ห้องจาววัง  โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ โดยมี
       วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำความรู้ด้านบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ
       ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีผู้เข้ารับการอบรม  27  คน จากวิสาหกิจชุมชน 15 กลุ่ม
จำนวนคนอ่าน 934 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]