หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 7/2566 (25 ก.ค. 2566)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 (25 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง (21 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2566 (21 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด (19 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (17 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาว จำกัด (14 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (13 ก.ค. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (FieldDay) ปี 2566 (13 ก.ค. 2566)
สตท.7 จัดอบรมโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (12 ก.ค. 2566)
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เติมไฟใส่เชื้อเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์" ประจำปี พ.ศ.2566 (10 ก.ค. 2566)
ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (7 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด (7 ก.ค. 2566)
ร่วมประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน (THINK & DO TOGETHER) (6 ก.ค. 2566)
ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแรงงานให้มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 (6 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (6 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมอบรมการยกระดับองค์ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนสู่การขับเคลื่อนศักยภาพลำปางเมืองอัจฉริยะ (5 ก.ค. 2566)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 (4 ก.ค. 2566)
เข้าร่วมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 (4 ก.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]