หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 (4 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด (3 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (2 มี.ค. 2567)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" (2 มี.ค. 2567)
ร่วมรับฟังบรรยายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (1 มี.ค. 2567)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 (29 ก.พ. 2567)
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (29 ก.พ. 2567)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 (29 ก.พ. 2567)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 (28 ก.พ. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (27 ก.พ. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2567 (27 ก.พ. 2567)
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 (26 ก.พ. 2567)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีฯ ปีงบประมาณ 2567 (23 ก.พ. 2567)
ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 (23 ก.พ. 2567)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (22 ก.พ. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (20 ก.พ. 2567)
จัดอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 (20 ก.พ. 2567)
จัดอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 (19 ก.พ. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (18 ก.พ. 2567)
ร่วมงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดลำปาง ปี 2567 (15 ก.พ. 2567)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]