หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (24 ธ.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (24 ธ.ค. 2563)
ร่วมงานวันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง (23 ธ.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (23 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง เข้าวางรูประบบบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน (22 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2563 (22 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (19 ธ.ค. 2563)
จัดกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) (18 ธ.ค. 2563)
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564 (17 ธ.ค. 2563)
ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดลำปาง (15 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และสาธิตการใช้แอปพลิเคชั่น Smart Me (13 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (12 ธ.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (9 ธ.ค. 2563)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การอับรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านบัญชี สำหรับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (8 ธ.ค. 2563)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart4m สค.หมอสมวังแคว้ง จำกัด (6 ธ.ค. 2563)
ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" (5 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (5 ธ.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (5 ธ.ค. 2563)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 (4 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]