หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (26 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ” (26 ธ.ค. 2557)
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในหัวข้อ “การทำบัญชีกลุ่มอาชีพ” ให้กับกลุ่มเย็บเสื้อผ้าบ้านปงป่าป๋อ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนูเขื่อนกิ่วลม ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (26 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนูเขื่อนกิ่วลม ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภองาวและอำเภอห้างฉัตร (24 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภองาวและอำเภอห้างฉัตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
จัดเวทีเสวนา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดเวทีเสวนา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ ชุมชนบ้านแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง (23 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าประเมินเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558 ของจังหวัดลำปาง (22 ธ.ค. 2557)
ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2558 (19 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2558 โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558 (19 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ภายโครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง (19 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ภายโครงการโรงเรียนข้าวและชาวนาเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ณ แจ้ซ้อนฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ร่วมวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ (19 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอวังเหนือ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (18 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอห้างฉัตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (17 ธ.ค. 2557)
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สตส. ลำปาง ร่วมสอนแนะด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอสบปราบ (15 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 พื้นที่อำเภอสบปราบ
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเถินและอำเภอแม่ทะ (11 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอแม่ทะ
จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 (9 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (8 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557
ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2557 (6 ธ.ค. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงาน "สโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2557" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]