หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชี (22 เม.ย. 2558)
ร่วมพิธีมอบเงินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (22 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีมอบเงินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง จำนวน 34 ศบกต. โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำปาง (22 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวหัวหน้าสำนักงานฯ และไหว้ศาลพระภูมิ (21 เม.ย. 2558)
เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมดำหัว นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อเป็นการขอสุมาคารวะ และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา และ ไหว้ศาลพระภูมิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อความเป็นศิริมงคล
สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ผตท.7 (20 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
"จุ้มใจ๋...ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวป้อเมือง ลำปาง" (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่านวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมืองประตูตาลปงสนุก จำกัด (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมืองประตูตาลปงสนุก จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (9 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2558 (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (6 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 (2 เม.ย. 2558)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558” (31 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า ประจำปี 2558" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด (29 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด
สตส. ลำปาง ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (27 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอห้างฉัตร (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเกาะคา (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]