หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (4 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน บ้านสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยชีวภาพ (31 ม.ค. 2557)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยชีวภาพ โดยทีม Smart Officer ประจำสำนักงาน ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (29 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประเมินเพื่อคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับภาค (24 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับภาค ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (21 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
สตส. ลำปาง จัดอบรม "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ" ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (20 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดฝึกอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (20 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุม ณ แจ้ซ้อน โฮมสเตย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรม 5 ส สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (18 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานฯ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557” (18 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรดีเด่น ระดับภาค (15 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรดีเด่น ระดับภาค โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (11 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชี งานฤดูหนาวและกาชาด ประจำปี 2557 (27 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานฤดูหนาวและกาชาดลำปาง ประจำปี 2557 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร (25 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมห้างฉัตร อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส. ลำปาง ร่วมสอนแนะด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (25 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน" (23 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 23–25 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปี 2557 (18 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมครูบัญชีอาสา โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน ฟังเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติ ๘๖ พรรษา (12 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน ฟังเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ (11 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางอำไพ หนองเหล็ก ครูบัญชีอาสาอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายน้ำล้นห้วยแม่สะเปา-ดอนไฟ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2556 (6 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม "งานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2556" ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค. 2556)
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]