หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอห้างฉัตร (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเกาะคา (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอแม่พริก (20 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ร้านสหกรณ์เขลางค์ จำกัด (20 มี.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ร้านสหกรณ์เขลางค์ จำกัด ณ ห้องประชุมสมรรถเกียรติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2558 (19 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2558
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (19 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน บ้านแม่พริกลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการนิคมการเกษตร ปี 2558 (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการนิคมการเกษตร ปี 2558 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเถิน (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอแม่ทะ (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง” (18 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง” (ฉบับแก้ไข) โดย กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
สตส.ลำปาง บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเสริมงาม (17 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เข้าร่วม “โครงการบ้านสวย เมืองงาม ลำปางนครแห่งความสุข” (17 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วม “โครงการบ้านสวย เมืองงาม ลำปางนครแห่งความสุข” โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด (15 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 (13 มี.ค. 2558)
ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (13 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด
สตส.ลำปาง บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง (13 มี.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (12 มี.ค. 2558)
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการดีเด่น และผู้สอบบัญชีดีเด่น โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]