หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชีผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Gin Conference) (14 ก.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด (13 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชีผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Gin Conference) (13 ก.ย. 2564)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดงไชย จำกัด (12 ก.ย. 2564)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด (12 ก.ย. 2564)
เข้าร่วมโครงการเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชีผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Gin Conference) (10 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (GIN Conference) (9 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (7 ก.ย. 2564)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดลำปาง (6 ก.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (1 ก.ย. 2564)
ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564 (1 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 ส.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรของจังหวัดลำปาง (26 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (25 ส.ค. 2564)
สตท.7 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting (24 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting (23 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (22 ส.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2564 (19 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]