หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (23 ธ.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (23 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (23 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (23 ธ.ค. 2565)
ร่วมประชุมซักซ้อมการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting (22 ธ.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (22 ธ.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2565 (22 ธ.ค. 2565)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (21 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (20 ธ.ค. 2565)
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (20 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (19 ธ.ค. 2565)
ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 (16 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 (15 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง (15 ธ.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (9 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนวัตกรรม Smart4M สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด (9 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด (9 ธ.ค. 2565)
จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ 2566 สำหรับครูและนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (9 ธ.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2566 (8 ธ.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (7 ธ.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]