หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ของสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (30 มิ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2565 (28 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (27 มิ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ปีงบประมาณ 2565 (27 มิ.ย. 2565)
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง (25 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (24 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 5/2565 (24 มิ.ย. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 (23 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (22 มิ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ เขตที่ 15 จังหวัดลำปาง (21 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (17 มิ.ย. 2565)
ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 (14 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (13 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 (9 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง เข้าตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (8 มิ.ย. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 (8 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 (3 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (2 มิ.ย. 2565)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (2 มิ.ย. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 5/2565 (2 มิ.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]