หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชีผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Gin Conference) (10 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (GIN Conference) (9 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) ทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (7 ก.ย. 2564)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดลำปาง (6 ก.ย. 2564)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (1 ก.ย. 2564)
ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564 (1 ก.ย. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 ส.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรของจังหวัดลำปาง (26 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (25 ส.ค. 2564)
สตท.7 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting (24 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting (23 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (22 ส.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2564 (19 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด (11 ส.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564 (6 ส.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (1 ส.ค. 2564)
ครูบัญชีอาสา สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" อำเภอวังเหนือ (30 ก.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง ในระบบ CAD PERSONAL ผ่านระบบ ZOOM Meeting (30 ก.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (26 ก.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]