หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงไก่พื้นเมือง ปี 2560 (19 ม.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (18 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมตั้งโรงทาน ทำบุญในวันคล้ายวันละสังขารหลวงพ่อเกษม เขมโก (15 ม.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (14 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงสับปะรด ปี 2560 (12 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่ จากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (12 ม.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (12 ม.ค. 2561)
ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) เทิดพระเกียรติ ฯลฯ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 (11 ม.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (11 ม.ค. 2561)
ผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2561 (10 ม.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจการสอบบัญชี (แบบใหม่) (10 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1/2561 (10 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงโคเนื้อ ปี 2561 (8 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวปี 2560 อำเภอเถิน (8 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงไก่พื้นเมือง ปี 2560 (6 ม.ค. 2561)
สวัสดีปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (5 ม.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (5 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวปี 2560 (5 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (5 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]