หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม (30 ส.ค. 2566)
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กตส. ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future ณ จังหวัดเชียงราย (29 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมสมาชิกชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด (29 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (25 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด (25 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (24 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด (24 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2566 (23 ส.ค. 2566)
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการยกระดับนวัตกรรมเกษตรและเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยบริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน (23 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (23 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ระดับอำเภอ (อำเภอสบปราบ) (21 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (21 ส.ค. 2566)
ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (18 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม (18 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (18 ส.ค. 2566)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (17 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 (16 ส.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (15 ส.ค. 2566)
สตส.ลำปาง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 (12 ส.ค. 2566)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]