หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) (26 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)” ปีงบประมาณ 2562 (25 ธ.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการ "จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562" (25 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 10/2561 (24 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (23 ธ.ค. 2561)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานการปลูกโกโก้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (21 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรอำเภอเถินและอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (20 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (20 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร (19 ธ.ค. 2561)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ สำหรับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่กลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (18 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562 (18 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (17 ธ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (16 ธ.ค. 2561)
สอนแนะบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ (แปลงมันสำปะหลัง) (14 ธ.ค. 2561)
ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเสถียรภาพยางพาราของสถาบันเกษตรกร (14 ธ.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร (14 ธ.ค. 2561)
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (14 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมทำความสะอาดถนน ตามโครงการ "ลำปางสะอาด" ปีงบประมาณ 2562 (14 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (13 ธ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (12 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]