หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด (25 ก.พ. 2563)
จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2563 (25 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (25 ก.พ. 2563)
สตส.ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563 (24 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด (23 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด (23 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2563" (21 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมติดตามรับฟังปัญหาสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 (21 ก.พ. 2563)
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 ก.พ. 2563)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี" (ครูบัญชีอาสา) และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (19 ก.พ. 2563)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (14 ก.พ. 2563)
ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2563 (12 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด (9 ก.พ. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 (23 ม.ค. 2563)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2563 (22 ม.ค. 2563)
ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดลำปาง (21 ม.ค. 2563)
สตส.ลำปาง ร่วมงานแสดงแสง สี เสียง รำลึกประวัติศาสตร์ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18 ม.ค. 2563)
ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) (18 ม.ค. 2563)
ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2563 (18 ม.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" (17 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]