หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด (12 ต.ค. 2560)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง (12 ต.ค. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 1/2561 (5 ต.ค. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (28 ก.ย. 2560)
รตส. ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการของกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14 ก.ย. 2560)
โครงการประชุมซักซ้อมครูบัญชี ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (8 ก.ย. 2560)
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ย. 2560)
อตส. บรรยายพิเศษในหัวข้อ "กตส.จะเดินหน้าสู่ CAD 4.0 ได้อย่างไร" (6 ก.ย. 2560)
ร่วมงาน "@ CAD IN LOVE ตี้นี่มีฮัก" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (5 ก.ย. 2560)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เตรียมพร้อมสู่ปี 2561 "Valuable Information For Innovation" (5 ก.ย. 2560)
กตส.ร่วมฟังการบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (4 ก.ย. 2560)
"ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีตามโครงการ 9101" (1 ก.ย. 2560)
ร่วมเปิดงานโครงการจัดกิจกรรมการตลาด “ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อการเกษตร เพื่อชุมชน” (31 ส.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด (28 ส.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (22 ส.ค. 2560)
สตส.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย "แนวทางการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 4/2560 (18 ส.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (18 ส.ค. 2560)
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (17 ส.ค. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (16 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]