หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ (26 ธ.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของเขตตรวจราชการที่ 15,16 (26 ธ.ค. 2559)
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 (23 ธ.ค. 2559)
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรเข้าสู่ Smart Farmer (20 ธ.ค. 2559)
บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (16 ธ.ค. 2559)
ครูบัญชีอาสาอำเภอแจ้ห่ม บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ธ.ค. 2559)
ครูบัญชีอาสาอำเภอเถิน บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ธ.ค. 2559)
บรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอแม่พริก (15 ธ.ค. 2559)
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภองาว (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอเกาะคา (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนปี 2560 (13 ธ.ค. 2559)
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (9 ธ.ค. 2559)
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (7 ธ.ค. 2559)
ประชุมทีมสอบบัญชีเพื่อวางแผนงานสอบบัญชี สหกรณ์ในกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (7 ธ.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (ROAD MAP 60) (6 ธ.ค. 2559)
ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) (1 ธ.ค. 2559)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (1 ธ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]