หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ประชุมซักซ้อมครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่ (23 เม.ย. 2561)
ผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มอบกระเช้าอวยพรรดน้ำดำหัว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (20 เม.ย. 2561)
สตท.6 และ สตท.7 จัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 เม.ย. 2561)
สตท.6 และ สตท.7 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ (17 เม.ย. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (17 เม.ย. 2561)
สตท.7 ลงพื้นที่ประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ (10 เม.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (7 เม.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2561 (6 เม.ย. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (5 เม.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ ปี 2561 (5 เม.ย. 2561)
สตส.ลำปาง ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 มีนาคม 2561 (2 เม.ย. 2561)
แนะนำให้ความรู้การจัดทำบัญชีสหกรณ์ ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตวัดกาดใต้ (1 เม.ย. 2561)
ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" (31 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเมือง อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (30 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 มีนาคม 2561 (30 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอแจ้ห่ม อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (29 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอแม่เมาะ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (29 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัด (28 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอห้างฉัตร อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (28 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (27 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]