หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2561 (19 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (17 มี.ค. 2561)
จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2561 (16 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (15 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (14 มี.ค. 2561)
ครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่ อบรมบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (13 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (12 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (12 มี.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การจัดทำบัญชี ตามโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 (8 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (8 มี.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมครูบัญชีเกษตรทฤษฎีใหม่ (7 มี.ค. 2561)
จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) (6 มี.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2561 (6 มี.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (5 มี.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด (4 มี.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ครั้งที่ 1 (2 มี.ค. 2561)
ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (28 ก.พ. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ขับเคลื่อน Smart 4M (27 ก.พ. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรม "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี 2561 (26 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]