สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 28 มิ.ย. 2555

                       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย  นางสิริกุล พรมสุรินทร์
      เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน  ร่วมด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
      โดย  นายปรีฏา  เจียไพบูลย์   ให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
      ด้านการเงินการบัญชี  และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เมื่อวันที่  28
      มิถุนายน  2555   ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
 
                       โดยมีสหกรณ์เข้ารับบริการ จำนวน 6 สหกรณ์ รับคำแนะนำการใช้เครื่องมือ
      ทางการเงิน  รวมทั้งวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
      ฐานะการเงินธุรกิจ  เพื่อให้สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิด
      ประสิทธิภาพ
จำนวนคนอ่าน 836 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]