หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (28 ก.ค. 2562)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดลำปาง (28 ก.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 ก.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้เพิ่มการประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย" (23 ก.ค. 2562)
เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา จังหวัดลำปาง (23 ก.ค. 2562)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจราชการ สตส.ลำปาง (20 ก.ค. 2562)
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่ 2/2562 (18 ก.ค. 2562)
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และพิธีเปิดงาน "งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร" (18 ก.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการ "ลำปางสะอาด" (12 ก.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (12 ก.ค. 2562)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (11 ก.ค. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (10 ก.ค. 2562)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด (8 ก.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/2562 (8 ก.ค. 2562)
เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (2 ก.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ (28 มิ.ย. 2562)
ร่วมจัดกิจกรรม "ลำปาง One Plan เสริมพลังความเข้มแข็ง แรงงานนอกระบบ (กลุ่มตัดเย็บผ้า)" (28 มิ.ย. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (27 มิ.ย. 2562)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (26 มิ.ย. 2562)
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (20 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]