หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ลงพื้นที่กำกับติดตามและแนะนำการบันทึกบัญชี (7 ก.ค. 2564)
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" (7 ก.ค. 2564)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดลำปาง (7 ก.ค. 2564)
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" (6 ก.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (6 ก.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 ก.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (5 ก.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" (4 ก.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด (4 ก.ค. 2564)
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่" (2 ก.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่กำกับติดตามและแนะนำการบันทึกบัญชีให้แก่ผู้ผ่านการอบรมการจัดการฟาร์มด้วยบัญชี (2 ก.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด (2 ก.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบสื่อสารทางไกล Gin Conference (1 ก.ค. 2564)
บรรยายการจัดทำบัญชี โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ก.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 (1 ก.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง (30 มิ.ย. 2564)
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom) (30 มิ.ย. 2564)
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2564 (29 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมอบรม หลักสูตร การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Gin Conference (29 มิ.ย. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบสื่อสารทางไกล ระบบ Gin Conference (28 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]