หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯกิ่วลม จำกัด (10 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด (10 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (10 ม.ค. 2565)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (6 ม.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดลำปาง (5 ม.ค. 2565)
สตส.ลำปาง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test kit) (4 ม.ค. 2565)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 (29 ธ.ค. 2564)
ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนสู่สถาบันการเงินประชาชนปีบัญชี 2564 (28 ธ.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564 (27 ธ.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (24 ธ.ค. 2564)
อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงส้มโอ) (22 ธ.ค. 2564)
อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มันสำปะหลัง) (21 ธ.ค. 2564)
อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงปลานิล) (21 ธ.ค. 2564)
อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงพืชผัก) (21 ธ.ค. 2564)
เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 (17 ธ.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (17 ธ.ค. 2564)
จัดกิจกรรมฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ ปี 2565" (17 ธ.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด (17 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (16 ธ.ค. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมอบรมเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) (16 ธ.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]