หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ บริเวณลานจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี (12 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมอุทยานพระสุนทรมุณี (สาขาวัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง) บ้านหัวทุ่งสามัคคี-ธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) และการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี (31 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) และการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (29 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
ผอ.สตท.7 ให้แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (16 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในการประชุมให้แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (11 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ โดยร่วมกันบูรณะซ่อมแซมวัด ติดกระจกแก้วบริเวณรอบอุโบสถวัดหมอสม อ.เมือง จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ประชุมชี้แจงสัญญาการจ้างเหมาบริการ (10 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ได้ประชุม ชี้แจง เกี่ยวกับสัญญาการจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และ นางชุติมา พงพัง ครูบัญชีอาสา ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทย จังหวัดลำปาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทย จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมงานแถลงผลการปฏิบัติราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2556 (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมงานแถลงผลการปฏิบัติราชการ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2556 ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสาภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2556 (22 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูบัญชีอาสาภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2556 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา จ.ลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ (19 ก.ย. 2556)
วันที่ 19 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ “ทับทิมกรอบรวมมิตร” ให้กับบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการความรู้ทางบัญชีในงานวันเยาวชนแห่งชาติและวันดนตรีสุนทรียศิลป์ (12 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ทางบัญชี ในงานวันเยาวชนแห่งชาติและวันดนตรีสุนทรียศิลป์ ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2556 จังหวัดลำปาง (10 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2556 จังหวัดลำปาง ณ อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการปฏิบัติงานปี 2557” และ งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 (6 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2557" และเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (23 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (16 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา (12 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "หน่วยงานโปร่งใส” พร้อมรางวัล "ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” ในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2556 จากสำนักงาน ก.พ. (10 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณ "หน่วยงานโปร่งใส” พร้อมด้วยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 (1 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ แม่น้ำวัง บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]