หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน" (25 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการ ขั้นพื้นฐาน" (24 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการ ขั้นพื้นฐาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (23 พ.ย. 2558)
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนแจ้คอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาป้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (21 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาป้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ
ประชุม "ขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2559" (21 พ.ย. 2558)
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2559" ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมบูรณาการสำรวจข้อมูลพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร ก่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำปาง (แปลงต้นแบบ) ปี 2559 ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (18 พ.ย. 2558)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จำกัด (18 พ.ย. 2558)
เมื่อวันนี่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (18 พ.ย. 2558)
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (17 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน2558
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์” (12 พ.ย. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์” ณ โรงแรมโพธิ์วดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดอบรมการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ (11 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด จัดอบรมการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ โดยได้รับการสอนแนะจากครูบัญชีอาสา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 2/2559 (11 พ.ย. 2558)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 2/2559 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (30 ต.ค. 2558)
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 พร้อมด้วย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (29 ต.ค. 2558)
เมื่อวันนี่ 29 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ในพื้นที่ (26 ต.ค. 2558)
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท 7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและข้าราชการในสังกัดในเขตพื้นที่ สตท.7 เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ไขข้อบกพร่อง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 (22 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด (22 ต.ค. 2558)
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจร (21 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจรพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]