หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 (24 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (21 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2556 (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2556 ณ ศาลาวัดบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (14 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณวัดป่าตันหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (30 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดมลพิษหมอกควันจากการเผาใบไม้แห้ง ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (30 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เรื่องความสำคัญและการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 20 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2556 (18 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2556 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ–จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (17 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร ณ ศาลาสร้างสุข บ้านหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (17 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมปิง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง อบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล (10 ม.ค. 2556)
วันที่ 10 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เวียงตาล ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านยางอ้อยใต้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (9 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับซื้อยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 (28 ธ.ค. 2555)
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการ "ชวนน้องลงบัญชี" (26 ธ.ค. 2555)
วันที่ 26 ธันวาคม 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ชวนน้องลงบัญชี” ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
สตส.ลำปางร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาด ประจำปี 2556 (24 ธ.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในงานฤดูหนาวและกาชาดลำปาง ประจำปี 2556 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
อตส.ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน สตส.ลำปาง (21 ธ.ค. 2555)
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในพื้นที่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สตส.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" (20 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ" ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 (13 ธ.ค. 2555)
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน หรือ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (13 ธ.ค. 2555)
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปางประจำเดือนธันวาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รายงานผลการดำเนินงานต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ธ.ค. 2555)
วันที่ 9 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ต่อ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]