หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (25 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ROAD MAP 65) (24 ต.ค. 2564)
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 9/2564 (23 ต.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (22 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด (20 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง อบรม หลักสูตร การเสริมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting และระบบ GIN Conference) (20 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การนำเข้าข้อมูลสำหรับการตรวจสอบโดยใช้ CATs (19 ต.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด (19 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (17 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (15 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด (14 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 (13 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด (12 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดลำปาง จำกัด (7 ต.ค. 2564)
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ ตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565-2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 ต.ค. 2564)
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (6 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (6 ต.ค. 2564)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด (6 ต.ค. 2564)
สตส.ลำปาง จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ (4 ต.ค. 2564)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Gin Conference (30 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]