หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (16 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ
ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชี แจกแผ่นพับ และสมุดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
สตส.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ Web Conference (16 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (15 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (15 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (14 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
"สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์" (9 ก.พ. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเซีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เปิดตัวอาคาร Sobprab Farmer Market (9 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เปิดตัวอาคาร Sobprab Farmer Market
สตส.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ Web Conference (3 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการประชุม “ชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 (2 ก.พ. 2560)
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 6 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ (31 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ (ข้าว) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค (27 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด (27 ม.ค. 2560)
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สตส.ลำปาง รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (26 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดยท่านผู้อำนวยการ วิมลรัตน์ จันทร์สกาว และนางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (26 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ทะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบ้านวังเลียบ หมู่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด (25 ม.ค. 2560)
วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด (21 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (20 ม.ค. 2560)
วันที่ 20 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ม.ค. 2560)
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]