หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลสหกรณ์ดีเด่น ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจร ระดับภาค ประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด (11 เม.ย. 2559)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (10 เม.ย. 2559)
เมื่อวันนี่ 10 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด (8 เม.ย. 2559)
เมื่อวันนี่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (6 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
ร่วมแข่งขันกีฬาในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 (1 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมแข่งขันกีฬาในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ โรงยิมเนเซียม 1 สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (31 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบเงิน โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559" (31 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า ประจำปี 2559" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
ร่วมประชุมแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 (30 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
ร่วมชี้แจงภารกิจ การจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559" อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (28 มี.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559" อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (24 มี.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (24 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ (24 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559" (23 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจัดเวทีชุมชน "โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559"
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (22 มี.ค. 2559)
เมื่อวันนี่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านแม่ทะ หมู่ 9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มน้ำจาง (19 มี.ค. 2559)
เมื่อวันนี่ 19 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก กลุ่มเกษตรกรทำนาลุ่มน้ำจาง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สอนแนะการจัดทำบัญชีให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/59 พื้นที่อำเภอเมืองปาน (18 มี.ค. 2559)
ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (17 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบันทึกบัญชีพร้อมทั้งแจกแผ่นพับและสมุดบันทึกบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์" (16 มี.ค. 2559)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์” (กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]