หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลท่าผาและตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลท่าผาและตำบลเกาะคา
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา ณ เทศบาลตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลบ้านเอื้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
บรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พื้นที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง (23 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่ตำบลพระบาท
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 เม.ย. 2558)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชี (22 เม.ย. 2558)
ร่วมพิธีมอบเงินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (22 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีมอบเงินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง จำนวน 34 ศบกต. โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำปาง (22 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวหัวหน้าสำนักงานฯ และไหว้ศาลพระภูมิ (21 เม.ย. 2558)
เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมดำหัว นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อเป็นการขอสุมาคารวะ และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา และ ไหว้ศาลพระภูมิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อความเป็นศิริมงคล
สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ผตท.7 (20 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และข้าราชการในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัว "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
"จุ้มใจ๋...ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวป้อเมือง ลำปาง" (17 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด (10 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่านวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมืองประตูตาลปงสนุก จำกัด (9 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนกำแพงเมืองประตูตาลปงสนุก จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (9 เม.ย. 2558)
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2558 (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (6 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 (2 เม.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]