หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ ปีบัญชี 30 กันยายน 2562 (30 ก.ย. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรม หลักสูตร "พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1 (19 ก.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการ "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์" (18 ก.ย. 2562)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทาง Web Conference (17 ก.ย. 2562)
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา (15 ก.ย. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "เหลียวหลัง...แลหน้า ๖๗ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" (6 ก.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 6/2562 (21 ส.ค. 2562)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 6/2562 (18 ส.ค. 2562)
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (12 ส.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (12 ส.ค. 2562)
ร่วมทำความสะอาดถนนตามโครงการ "ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" เดินหน้าลำปางสะอาด (9 ส.ค. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดกระปุกออมสิน (8 ส.ค. 2562)
เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (8 ส.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า สู่การพัฒนางานสอบบัญชี ๒๕๖๓" (5 ส.ค. 2562)
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2 ส.ค. 2562)
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (28 ก.ค. 2562)
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (28 ก.ค. 2562)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดลำปาง (28 ก.ค. 2562)
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (28 ก.ค. 2562)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้เพิ่มการประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย" (23 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]