หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส. ลำปาง เปิดคลินิกบัญชี ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (8 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี นำโดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย นางนิรชา สวยสด ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
บูรณาการสานสัมพันธ์กับ ธกส. (2 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ ธกส.ลำปาง จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ ธกส. สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการสหกรณ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน
โครงการ "ผอ.สตท.๗ พบสหกรณ์ดี ๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน" (2 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานในโครงการ “ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ พบสหกรณ์ดี ๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน” โดยมีนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมให้คำแนะนำ
พบกันฉันท์พี่น้อง (2 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ เป็นประธานในโครงการ " พบกันฉันท์พี่น้อง "
มอบผ้าห่มกันหนาว (2 ก.พ. 2555)
นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จากนางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตภาคเหนือตอนบน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ (30 ม.ค. 2555)
วันที่ 30 มกราคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุข จำกัด เปิดคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ของสำนักงานฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ (27 ม.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เกษตรโคนมนครลำปาง จำกัด นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร และ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เกษตรนิคมกิ่วลม จำกัด นางภิรมย์ญา วิเชียร เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๒ ของสำนักงานฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดให้บริการคลินิกบัญชีสหกรณ์ (23 ม.ค. 2555)
วันที่ 20 มกราคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ นางจันทร์ฉาย มะทะ ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด และนางเทียมใจ ทรายคำ ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่มจำกัด เปิดคลินิกบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ของสำนักงานฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมครูบัญชีอาสา ลงพื้นที่กระตุ้นและติดตามการบันทึกบัญชี "โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี" (17 ม.ค. 2555)
เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ร่วมกับครูบัญชีอาสา ลงพื้นที่กระตุ้น และติดตามการบันทึกบัญชี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (16 ม.ค. 2555)
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ (10 ม.ค. 2555)
วันที่ 10 มกราคม 2555 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโอกาสให้ครูบัญชีอาสาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน (28 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เปิดโอกาสให้ครูบัญชีอาสาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554
สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (27 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดคลินิกบัญชี "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ บริเวณหน้าวัดหลวงสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2555 (26 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554
สตส.ลำปาง เร่งสร้างครูบัญชีเพิ่ม ส่งเสริมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (23 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เร่งสร้างครูบัญชีสถาบันเกษตรกรเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิกของสหกรณ์ โดยจัดอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 (23 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาความรู้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง" (19 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาความรู้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ (8 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในหน่วยงาน ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช (6 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง และ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช ณ ลานข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการ "๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร" (5 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามโครงการ " ๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร "

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]