สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานอาสาสมัครด้านเกษตรด้านบัญชี

วันที่ 26 ก.ค. 2555

         26 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
    หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานอาสา
    สมัครด้านเกษตรด้านบัญชี ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เพื่อติดตาม
    การปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งแลกเปลี่ี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ชมรมครูบัญชีสามารถปฏิบัติ
    งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จำนวนคนอ่าน 1196 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]