หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม (1 มิ.ย. 2561)
เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (1 มิ.ย. 2561)
เข้าร่วมประชุมจัดประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด (30 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี (30 พ.ค. 2561)
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ไหว้สาพุทธคยามหาเจดีย์ (29 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (27 พ.ค. 2561)
"ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" (24 พ.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (23 พ.ค. 2561)
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด (23 พ.ค. 2561)
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (23 พ.ค. 2561)
จัดการเรียนการสอน เรื่อง การ Mapping ผังบัญชีระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Smart Manage Offline) (23 พ.ค. 2561)
สตส.ลำปาง จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การตรวจสอบโดยใช้ CATs ระบบงานบัญชีแยกประเภท ระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ ระบบสินค้า และระบบเงินรับฝาก (23 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำ จำกัด (22 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (22 พ.ค. 2561)
ร่วมประชุมคณะกรรมการให้คำแนะนำในการวางระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ (21 พ.ค. 2561)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดงไชย จำกัด (19 พ.ค. 2561)
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปีการศึกษา 2561 (19 พ.ค. 2561)
จัดนิทรรศการให้ความรู้บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (18 พ.ค. 2561)
ตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้าการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด และยืนยันยอดจากสมาชิก (18 พ.ค. 2561)
ตรวจบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด และยืนยันยอดจากสมาชิก (18 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]