สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 13 ก.ค. 2555

                     วันที่ 13 กรกฎาคม 2555    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          โดย  นางสาวนันทนา  น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
          ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมี
          วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร
          ของสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.  และขับเคลื่อนขยายผลการใช้    
          โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และบูรณาการ
          ใช้ข้อมูลระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. โดยมีสหกรณ์ในจังหวัด
          ลำปางเข้ารับการอบรม จำนวน  12  สหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 851 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
50%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]