หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1/2561 (10 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงโคเนื้อ ปี 2561 (8 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวปี 2560 อำเภอเถิน (8 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงไก่พื้นเมือง ปี 2560 (6 ม.ค. 2561)
สวัสดีปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (5 ม.ค. 2561)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (5 ม.ค. 2561)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวปี 2560 (5 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (5 ม.ค. 2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 (31 ธ.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบน้ำดื่มให้แก่จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (29 ธ.ค. 2560)
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนพปฏลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง (29 ธ.ค. 2560)
สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning By Agrimap (28 ธ.ค. 2560)
ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (28 ธ.ค. 2560)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงผักปี 2560 (28 ธ.ค. 2560)
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวปี 2560 (28 ธ.ค. 2560)
ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 (27 ธ.ค. 2560)
ครูบัญชีอำเภอสบปราบ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (27 ธ.ค. 2560)
จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560 (27 ธ.ค. 2560)
ครูบัญชีอำเภอสบปราบ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (26 ธ.ค. 2560)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (26 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]