หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (20 ก.ค. 2560)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการส่งมอบเงินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (19 ก.ค. 2560)
"กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง" (18 ก.ค. 2560)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดลำปาง (17 ก.ค. 2560)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการส่งมอบเงินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (17 ก.ค. 2560)
คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร Cell ต้นกำเนิดโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดลำปาง (13 ก.ค. 2560)
"ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ศึกษาดูงานจากผู้สอบบัญชีต้นแบบ" (11 ก.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส (7 ก.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) (7 ก.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (6 ก.ค. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (4 ก.ค. 2560)
"ตรวจบัญชีสหกรณ์พิสูจน์ความมีอยู่จริง" (1 ก.ค. 2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรสอนการจัดทำบัญชีกลุ่มอาชีพ (30 มิ.ย. 2560)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (28 มิ.ย. 2560)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (28 มิ.ย. 2560)
จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning talk) สาระน่ารู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (28 มิ.ย. 2560)
ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 5/2560 (26 มิ.ย. 2560)
ขับเคลื่อนเกษตรกรโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" (23 มิ.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (23 มิ.ย. 2560)
สตส.ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (22 มิ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]