หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปาง (เก๊าจาว) และสหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (13 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนรถไฟนครลำปาง (เก๊าจาว) และสหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด ณ บริเวณชุมชนรถไฟนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
ผอ.สตท.7 ให้แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556 (10 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 และให้แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556 โดยมีนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิด "ข่วงเกษตรปลอดสารเกาะคา" (5 ต.ค. 2555)
ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีพิธีเปิด "ข่วงเกษตรปลอดสารเกาะคา" ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ บริเวณข้างโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต กับนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ (28 ก.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต กับนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ
ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้จากกิจกรรมพับดอกไม้จากธนบัตร และการจีบผ้าประดับ (26 ก.ย. 2555)
ในวันที่ 25 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้จากกิจกรรมพับดอกไม้จากธนบัตร และการจีบผ้าประดับ โดยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ณ ห้องอิมพีเรียล5 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 และแนวทางการทำงานปี 2556 (26 ก.ย. 2555)
ในวันที่ 25 กันยายน 2555 นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 และแนวทางการทำงานปี 2556
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาองค์กรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 ก.ย. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาองค์กรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2555 จังหวัดลำปาง" (18 ก.ย. 2555)
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2555 จังหวัดลำปาง" ณ ลำน้ำจาง บริเวณฝายน้ำล้นบ้านสบทะ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 6 กันยายน 2555 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ และครูบัญชีอาสา (6 ก.ย. 2555)
วันที่ 6 กันยายน 2555 กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ และครูบัญชีอาสา
วันที่ 6 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา (6 ก.ย. 2555)
วันที่ 6 กันยายน 2555 ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์” ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ สวนป่าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
วันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" (6 ก.ย. 2555)
วันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดยนางสิริกุล พรมสุรินทร์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา หมู่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2555 (6 ก.ย. 2555)
ในวันที่ 6 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเทียมใจ ทรายคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2555 ณ บ้านทุ่งม่านเหนือ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
วันที่ 3 กันยายน 2555 สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่าน Video Conference เรื่อง การปฏิบัติการตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (3 ก.ย. 2555)
วันที่ 3 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่าน Video Conference เรื่อง การปฏิบัติการตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน “โครงการประกวดสุดยอดเด็กดีมีเงินออม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ปี 2555” (31 ส.ค. 2555)
ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน “โครงการประกวดสุดยอดเด็กดีมีเงินออม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ปี 2555” ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง และโรงเรียนบ้านดอนธรรม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ม. 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (17 ส.ค. 2555)
วันที่ 16 สิงหาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ม. 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา (14 ส.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (10 ส.ค. 2555)
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณแม่น้ำวัง สวนสาธารณะเมืองเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมปลูกป่าตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” (8 ส.ค. 2555)
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางร่วมปลูกป่าตาม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” ซึ่งจัดโดย จังหวัดลำปาง และทุกภาคส่วน ณ พื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub (31 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub แก่ข้าราชการและพนักงานราชการโดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ Coop Hub แก่บุคลากรของสำนักงานฯ ให้สามารถติดตั้งและสอนแนะให้สหกรณ์นำเข้าข้อมูลสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยสหกรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (30 ก.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดยนางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]